Posts Tagged ‘AMS ix’

Naar een open interconnected hybride cloud

De vraag naar en aanbod van clouddiensten versnelt. Amsterdam en Nederland kunnen een leidende rol nemen binnen Europa, mits providers van datacenterdiensten inzien dat er een neutrale partner nodig is om alle clouds, service providers en bedrijven met elkaar te verbinden, ongeacht bij welk datacenter ze fysiek staan met hun infrastructuur.

Er wordt veel geschreven over de opkomst van cloud computing, de vroege adoptie ervan door midden- en kleinbedrijf en hoe cloud computing zijn intrede begint de vinden binnen grotere bedrijven en organisaties. Bij EvoSwitch zien we een opmerkelijke stijging in het aantal private en publieke clouds in zijn datacenters, gemeten in afgenomen stroom en ruimte als wel in glasvezelverbindingen tussen klanten.

Drie soorten cloud

Publieke cloud, private cloud en hybride cloud zijn grofweg de drie categorieën waarin cloud valt in te delen. De voordelen van elk zijn duidelijk omlijnd. Publieke cloud is ideaal voor doeleinden waar lage tco, snelheid van provisioning en lage data compliancy eisen gelden. Private cloud leent zich beter voor applicaties en data die latency-gevoelig zijn en waarvoor strengere eisen gelden ten aanzien van compliancy of privacy regelgeving. Hybride cloud tot slot is een oplossing die publieke cloud en private cloud verenigt. De applicaties of data zit in één van de twee type clouds, en kan gebruikt worden door applicaties, of kan data gebruiken die in een andere type cloud zitten. Het voordeel is dat de organisatie van beide kanten de vruchten kan plukken en zo met de beste mix van performance, TCO en compliancy kan bouwen.

Wat is de beste plek voor een bedrijf om een hybride cloud fysiek neer te zetten? Er zijn meerdere antwoorden, maar als het doel is een cloudomgeving te bouwen die op termijn uitgebouwd moet kunnen worden met meerdere type clouds, of waarbij de ene cloud provider snel moet kunnen worden vervangen door een andere (denk aan de prijzenoorlog tussen de grote publieke cloud providers), dan komt een provider van ‘carrier-neutrale’ datacenterdiensten al snel naar voren.

Carrier neutrale datacenters

De rol van ‘neutrale’ datacenters is aan flinke evolutie onderhevig. Historisch gezien waren het de datacenters ‘aan de rand van het internet’, waar grote content providers hun netwerken verbinden met lokale Internet service providers. Hoe dichter content bij de eindgebruikers staat, verenigd in de isp-netwerken, hoe beter de ervaring in het bekijken van bijvoorbeeld Youtube-videos. Omdat de datacenters zelf geen connectiviteit van en naar het datacenter aanboden, waren het ideale plekken voor netwerk service providers om hun diensten aan te bieden. Zo is de term ‘carrier-neutraal’ ontstaan.

Die interactie tussen internet-gerelateerde netwerken, aan de content- en aan de isp-kant, was lange tijd de focus van carrier-neutrale datacenters over de hele wereld waar het internet doordrong. Maar er was een ander soort partij die ervoor zorgde dat de relatie tussen datacenter en internetbedrijven sterk de nadruk kreeg in de afgelopen vijftien jaar: de neutrale internet exchanges, die verspreid over heel Europa in de grote (hoofd)steden, waar internationale telecomnetwerken samenkwamen, hun netwerken uitrolden over een aantal met elkaar concurrerende datacenters. Zij verbonden alle partijen in een virtuele laag bovenop de onderliggende datacenters.

Zonder deze internet exchanges had de groei beslist anders geweest, en had Amsterdam een kleinere rol op het internet gehad dan nu het geval is. In Nederland is de Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX) als aanjager van het aantrekken van internetbedrijven naar Amsterdam zelfs uitgegroeid tot de grootste internet exchange ter wereld.

Doordat met elkaar concurrerende datacenters een rol gaven aan internet exchanges, werden steden als Amsterdam aantrekkelijk voor grote content providers en andere Internetbedrijven om hun netwerken te bouwen. Doordat de internet exchange alle datacenters met elkaar verbond, ontstond er keus voor internetbedrijven waar zich te vestigen, omdat men onafhankelijk van de fysieke locatie, zich kon verbinden met alle andere aanwezige netwerken. Daarmee kreeg de concurrentie tussen de datacenters een impuls, die zich over de jaren vertaalde in een toonaangevende rol voor Amsterdam in de wereld als vestigingsplaats voor Internetbedrijven. Dit heeft op zijn beurt weer een indirect positief effect op de economische ontwikkeling van Amsterdam binnen Europa als ‘digital mainport’.

Waarom is dit belangrijk te weten? Welnu, een segment dat voor deze carrier-neutrale datacenters lange tijd op de achtergrond lag, was enterprise. Immers, de vraag naar datacenterruimte werd ruimschoots opgepikt door Internetbedrijven, die bovendien een ecosysteem vormden met elkaar binnen het datacenter, wat voor een aanzuigende werking zorgde op dat segment. Het bedrijfsleven buiten het internet lag tot aan de de doorbraak van cloud bij de meeste datacenters veel minder in het vizier.

Het wiel opnieuw uitvinden?

Hybride cloud maakt van het enterprise segment een speler in een cloud ecosysteem, waarbij cloud providers, managed service providers, system integrators en bedrijven samenkomen en cloudoplossingen bouwen. Vanuit een neutraal datacenter, waar netwerk providers hen kunnen transporteren naar clouds van Microsoft, Amazon en Google, of binnen het datacenter zelf via glasvezelverbindingen naar lokale dependances van deze clouds of ‘nationale’ clouds.

Wat opvalt aan de datacenter kant is dat het succesvolle model van een neutrale internet exchange die klanten van alle datacenters met elkaar verbindt, nu lijkt te worden losgelaten in het opkomende cloud ecosysteem. Waar vroeger het besef heerste dat het afstaan van een specialistische rol rond interconnectie (en gerelateerde omzet) aan een partner die neutraal en expert is, heerst er nu bij de meeste datacenterexploitanten bij het opbouwen van cloud ecosystemen dat men zelf alle kennis en aantrekkingskracht bezit om een cloud ‘exchange’ te bouwen, en alle cloud providers en enterprise klanten naar hun datacenters te trekken.

Het resultaat is dat, in tegenstelling tot het ecosysteem rond internet dat in Amsterdam gedeeld wordt door alle datacenters met een AMS-IX knooppunt, men nu versnipperd en in concurrentie alles naar zich toe willen trekken. Het resultaat van deze beweging zal zijn dat één of twee aanbieders van datacenterdiensten zich straks ‘winnaar’ noemen, maar dat lang niet alle cloud providers ook daadwerkelijk daar fysiek gehuisvest staan.

Dit betekent voor enterprise klanten dat men straks, om flexibel hybride clouds te bouwen, niet in één, maar mogelijk in twee of drie datacenters moet staan, om zich met alle partijen waarmee men de hybride cloud wil bouwen, daadwerkelijk te verbinden. Dit brengt natuurlijk hogere kosten met zich mee.

Voor de cloud providers betekent het dat, door succes van één of twee aanbieders van datacenterdiensten rond clouddiensten, de keus voor een vestigingsplaats beperkt wordt. Immers, soortgelijke bedrijven zoeken elkaar het liefst op wanneer interconnectie een rol speelt. Dat zal op termijn mogelijk een effect hebben op de tco voor colocatie van publieke clouds en managed service providers in deze datacenters.

Amsterdam als mainport voor cloud

Maar een ander, belangrijker effect hiervan is dat het Amsterdam en Nederland als vestigingsplaats voor de grotere internationale publieke clouds en managed service providers, minder aantrekkelijk maakt. Als alle aanbieders van datacenterdiensten een ‘lock-in’ proberen te creeëren en een hoge muur trekken rond hun datacenters, werkt dat fragmenterend en verhoogt het onnodig de kosten van alle spelers in het ecosysteem.

Hier ligt een rol voor een neutrale partij, specialist in interconnectie tussen datacenters, zodat cloud providers, system integrators, managed service providers en enterprises elkaar kunnen vinden en met elkaar kunnen verbinden, ongeacht waar deze partijen in Amsterdam in een datacenter staan.

De meest voor de hand liggende partij is AMS-IX zelf, die na het bewezen succes rond internet interconnectie binnen alle grote neutrale datacenters in Amsterdam, over de infrastructuur beschikt, de expertise in huis heeft en tot slot een wereldwijde reputatie heeft voor het verlagen van interconnectiekosten. De AMS-IX bewijst Amsterdam al twintig jaar een grote dienst op de achtergrond in het bouwen aan onze internetinfrastructuur. AMS-IX kan in de komende twintig jaar eenzelfde rol vervullen rond cloud, waarbij iedereen wint. Immers meer cloudpartijen, meer flexibele keus en meer omzet voor alle datacenterexploitanten.

Amsterdam en Nederland kunnen enorm succesvol zijn in het aantrekken van belangrijke spelers rond cloud vanuit de hele wereld. Naast de relatief lage stroomprijzen, hoog opgeleide work force en bestaande interconnectie-infrastructuur is een open interconnect model voor cloud, waarbij een neutrale partij klanten van datacenters door heel Amsterdam met elkaar verbindt, een belangrijke missende schakel.

 

Eerder gepubliceerd op Computable.

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

EvoSwitch Datacenter first 100GE AMS-IX backbone location

Amsterdam, January 10 2012 – EvoSwitch Datacenter has today officially been added to the list of colocation providers with an AMS-IX Point of Presence (PoP). In addition to being an AMS-IX collocation connecting with multiple 10GE, EvoSwitch will be the first datacenter of its kind for which AMS-IX uses a single 100GE backbone connection.

EvoSwitch, who became an AMS-IX reselling partner in 2010, already has connected numerous networks and built a solid reputation and experience in the interconnection market. The state-of-the-art and energy-efficient site has 10,000 m² of space and is located in the Amsterdam region, with close proximity to the main airport of the Netherlands. Today, EvoSwitch serves more than 35 regional carriers and thousands of hosting, telecom, IT and enterprise customers.

Read the rest of this entry »

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

A carrier neutral datacenter provides freedom of choice

EvoSwitch is recognized as one of the most energy-efficient datacenters in Europe.In addition to being climate neutral, the datacenter is also carrier neutral. Ourcustomers already have a choice of more than 35 international carriers, with thisnumber set to increase to over 50 on-site carriers by the end of the year. Thisensures we provide the best available options in connectivity to our customers,who in turn then prioritize their telecom providers and build a global infrastructurethat really fulfills their requirements best.

Choice in connectivity is absolutely critical to companies looking for a trulyredundant infrastructure. Our datacenter is conveniently located in the Amsterdamregion next to one of the largest internet hubs in the world, AMS-IX, and is thusclosely connected to a large number of trans-Atlantic fibers. And thanks to therising number of supplying carriers, connectivity within the datacenter is alsosignificantly increasing. Carrier neutrality means independency and transparencyfor customers, ensuring they have real freedom of choice in working with a provideror even a combination of providers. This way customers can get the best globalinfrastructure and connectivity, rather than just being able to choose from a selectfew.

Read the rest of this entry »

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

Amsterdam holds the key as gateway to Europe for US hosting providers

At EvoSwitch were seeing that global hosting providers and corporate customers are increasingly looking to meet the demands of now truly global businesses by providing an efficient, local infrastructure. Europe remains a huge market for businesses growing internationally and for traditional services, but especially those that have an integrally online element.

Cloud-based computing, a major driver for colocation and remote hosting, is top of the in-tray for many CIOs. In response, we are seeing that many organizations that serve end users across multiple regions are asking themselves if they should move or colocate their servers. Theres no denying that there are a variety of factors that heavily influence this decision – such as space, availability, cost, accessibility, and legislation and regulation – making it quite a complex business.

Read the rest of this entry »

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)

EvoSwitch Datacenter Carriers

We are happy to welcome Level3 to EvoSwitch Datacenter. Level3 provides a comprehensive suite of connectivity services and have signed a contract with EvoSwitch to start delivering from our datacenter

Connectivity within datacenters significantly increases with the number of carriers. We now house over 35 carriers at our location in Haarlem, including carriers such as Global Crossing, euro fiber, BT, KPN, Tele2 and Cogent. By the end of this year we expect to house more than 50 carriers on-site, ensuring customers the best available options in connectivity. With the addition of Level 3, we are well on our way to reach that target.

If you want more information about our carrier possibilities please send an email to sales@evoswitch.com !

Digg This
Reddit This
Stumble Now!
Buzz This
Vote on DZone
Share on Facebook
Bookmark this on Delicious
Kick It on DotNetKicks.com
Shout it
Share on LinkedIn
Bookmark this on Technorati
Post on Twitter
Google Buzz (aka. Google Reader)